Projekt


Helikoptrar i luften

Många uppdrag vi får handlar om att ta fram fakta kring en arts numerär och utbredning. Ibland är det en punktinsats men oftast handlar det om så kallad uppföljning - en inventering satt i system för att följa utvecklingen i tid och rum. Som extern utförare är dock uppdragen alltid tidsbegränsade och löper som projekt med start och slut. Ett exempel på detta är inventering av kustfåglar utmed Bohuskusten som i en lång rad av år varit ett återkommande projekt. Sedan har vi en del arbeten som upprepas men inte med samma självklarhet och jämna intervall. Det kan vara kunskapssammanställningar, förvaltningsplaner etc.