Statistiska analyser


Vi gör statistiska beräkningar baserat på data från inventeringar och enkätundersökningar. Data kan vara insamlade av oss eller av er som kund själv. Vi hjälper er att tolka och använda resultat i er verksamhet.

Några exempel på analyser vi gör men där underlag till analys vanligtvis samlats in av kunder själva är

 

Ålderspyramid

Jaktstatistik_hare