Ektörne

 

För att ladda ned programmet följ länken Ektörne

 

Ektörne är ett förvaltningsverktyg i form av ett datorprogram framtaget i samarbete med Jägareförbundet och Skogsbrukets Viltgrupp. Det lämpar sig för att ta fram olika avskjutningsförslag som matchar uppsatta mål.

Ektörne är varumärkeskyddat och ägs till lika delar av Jägareförbundet, Sveaskog (ombud för Skogsbrukets Viltgrupp) och Svensk Naturförvaltning AB.

Programmet finns tillgängligt genom nerladdning från Svensk Naturförvaltnings hemsida.

För synpunkter och support kontakta ektorne@naturforvaltning.se

Ektörne