Forskning och utveckling


Vi gör kunskapssammanställningar och konsekvensutredningar samt deltar i forskning där kunskap saknas. Bland annat har vi gjort kunskapssammanställning över vildsvin på uppdrag av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och undersökningar och utredningar knutna till däggdjur och jakt för Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). Vi utvecklar och anpassar inventeringsmetoder till de arter och objekt som ni vill ha uppgifter om.

Älgmärkning