Datorprogram


Handdatorer har idag till stora delar ersatt penna och papper i de fältmätningar vi utför. Vi gör egna applikationer anpassade till de mätningar vi utför.

Vi har gjort JAGA älg som är ett pedagogiskt verktyg för att förstå hur olika jakttryck påverkar en älgstam och Älgfrode som är en beräkningsmodell för att ta fram avskjutningsförslag som matchar ett uppsatt mål. Vi har även tagit fram olika modeller för att göra prognoser av viltbeteskador.

JagaÄlg