Förvaltningsplaner


Knubbsäl

Om så önskas genomför vi allt från mätningar om resursens tillstånd och analyser av data till utvärdering av resultat och framtagande av beslutsunderlag. Men det är alltid ni som bestämmer målet med förvaltningen.

Förslag på planer tas fram i dialog med er som kund för att hitta bra och effektiva förslag på vägar till att nå uppsatta mål. Ett exempel på detta är avskjutningsförslag på älg. Eller så tar vi fram underlag som hjälper er att sätta samman en plan. Bland annat har vi varit med och skapat nationella förvaltningsplaner på säl och våra stora rovdjur.