Älgbetesinventering i Sverige

Efter ett par inledande år med en över hela landet gemensam standard för kvantitfiering av beteskador på ungskog bildades 2017 Älgbetesinventering i Sverige, en ekonomiska förening. Denna förening koordinerar arbetet med ÄBIN som finansieras av skogsbruket. Svensk Naturförvaltning har forsatt haft uppdrag med att utföra en betydande del av fältinventeringarna.